Privacybeleid

Introductie
Music & Entertainment BV (Sir Winston Club) stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacy beleid hebben wij uiteengezet hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacy beleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de klanten van onze faciliteit, website en (mobiele) applicaties.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen. Dat doel kan zijn om je te informeren over aanbiedingen van Sir Winston Club maar ook voor het verwerken van reserveringen, bestellingen en dergelijken.

Verantwoordelijke
Sir Winston Club is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Zwolsestraat 13, 2587 TX Den Haag
Kamer van Koophandel: 27281739
B.T.W.-nummer: NL 819095977 B03

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacy beleid staat op www.sirwinstonclub.nl (Website) onder het kopje privacy beleid.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Ontvangers
Bepaalde gegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers. Wanneer wij gegevens met derden delen zorgen wij ervoor dat die derden alle adequate technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen.

Jonger dan 16?
Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy beleid hebben gelezen.

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij via de Website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Sir Winston Club bewaart de persoonsgegevens zo lang deze relevant zijn of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal Sir Winston Club altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens
Wij monitoren jouw bezoekgedrag op de Website om de dienstverlening van Sir Winston Club te kunnen bijsturen en te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Sir Winston Club verstrekt worden gebruikt met het doel om:

  • contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;
  • je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen; en
  • deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.

Deelname acties
Door je gegevens achter te laten geef je Sir Winston Club toestemming om jouw gegevens – waaronder je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer – op te slaan in een beveiligde database en je op de hoogte te houden van alle Sir Winston Club activiteiten en aanbiedingen. Wij verwerken jouw geboortedatum om je eventueel een gratis product of verrassing te geven op je verjaardag.

Nieuwsbrief
Door je in te schrijven op onze Nieuwsbrief geef je Sir Winston Club toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen.

Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je in de eerst volgende nieuwsbrief die je ontvangt afmelden of een verzoek hiertoe indienen via het contactformulier op de Website.

Contactservice
Wanneer je een vraag of opmerking verstuurt via de Website verwerken wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens waaronder je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en de beschrijving van je vraag of opmerking. Wij verwerken deze gegevens enkel ter afhandeling van jouw vraag of opmerking en om met je in contact te komen om je vraag of opmerking af te handelen. Met jouw toestemming kunnen we de door jou opgegeven persoonsgegevens ook gebruiken om je een verzoek tot deelname aan een enquête toe te sturen.

Website
Bij elk bezoek aan de Website herkent onze webserver automatisch jouw IP-adres. Bij een bezoek aan de Website bewaren wij daarnaast:

  • Jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
  • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar de Website te gaan;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op de Website geraadpleegd hebt.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:

  • De inhoud van de Website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
  • Het aantal bezoeken op de Website te kunnen vaststellen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op de Website. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. Zowel Sir Winston Club als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waarvoor gebruikt Sir Winston Club cookies?
Sir Winston Club gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de performance van de Website te verbeteren. Hierdoor ontvang je bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie, je hoeft bepaalde informatie niet dubbel in te voeren. Cookies maken het surfen op de Website dus een stuk makkelijker. Daarnaast gebruiken wij cookies voor Google Analytics om de Website constant te kunnen verbeteren, die cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu of PC.

De meeste browsers kunnen op een dusdanige wijze worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd zodra je een cookie ontvangt. Voor het niet toestaan van cookies, verwijzen wij je naar ‘Help’ in de toolbar van je webbrowser. Door het niet accepteren van cookies, kan het gebruik van de Website en onze diensten worden beperkt.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op de Website. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als je inzage wilt krijgen in de gegevens die wij over je verzameld hebben kun je op ieder moment contact met ons opnemen en eveneens een verzoek doen om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen door een email te sturen naar privacy@sirwinston.nl.

Vragen? Neem contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).
Als je vragen hebt over ons privacy beleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact opnemen met een van onze Functionarissen voor de Gegevensbescherming per e-mail via privacy@sirwinston.nl.

Zaal huren?